Fiskarter

Lax

Lejonströms fvo håller ett laxbestånd som är unikt såväl i antal som storleksmässigt. Laxar på runt 20 kg förekommer årligen och med tanke på att laxarna inte kan vandra högre upp i älven så har mängden de senaste åren varit mycket stor. Bästa laxfisket är från slutet på juli till i november. Tunga drag, förtyngda flugor och wobbler används i regel. Bra flugfiskesträcka är på norra sidan vid Klintforsåns utlopp ovanför lejonströmsbron.

Havsöring

Fiskas främst i april april-maj och september-november. Räka, bläckfisk, fluga, små wobblers och skeddrag är de vanligaste betena. Öringar på 4-6kg är ganska vanliga.

Harr

Harren fiskas främst under sommaren och förhöst samt i viss mån på pimpelfiske på vintern. Beten som används är främst fluga, mask och små spinnare.